Portes Ouvertes chez BMW Dardilly

Mini tartiflettes chez BMW

 

Mini tartiflettes gratinées, offertes au public lors des portes ouvertes chez BMW Dardilly.